THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 

27/02/2023

 

Năm học 2023-2024 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh 3 ngành hệ đào tạo Thạc sĩ:

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật Điện

Kế toán

🔗 Xem thông tin chi tiết tại: https://tuyensinh.uneti.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2023-306.html