Thông báo số 280 V/v tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khoá học 2018 - 2022 và Khen thưởng sinh viên tiêu biểu.

19/06/2022

Thông báo số 280 V/v tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khoá học 2018 - 2022 và Khen thưởng sinh viên tiêu biểu.