NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

04/05/2024

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

Dựa trên định hướng của Nhà trường thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn lý thuyết với thực hành, khoa Công nghệ Thực phẩm tiến hành giao các đề tài cho các nhóm sinh viên với sự hướng dẫn của các giảng viên trong khoa.

Chiều ngày 02 tháng 5 năm 2024, để đánh giá kết quả đạt được của các em sinh viên sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc, khoa Công nghệ Thực phẩm đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

Bao gồm 02 tiểu ban nghiệm thu đề tài sinh viên là các thầy cô trong và ngoài khoa Công nghệ Thực phẩm

- TS. Đặng Thị Thanh Quyên

- PSG.TS. Hồ Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Thị Hiền

- TS. Nguyễn Thị Mai Hương

- TS. Đỗ Thị Kim Loan

- TS. Lê Minh Châu

- ThS. Mai Thị Vân Anh

- ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh

Các đề tài của sinh viên bao gồm:

Đề tài 01: “Nghiên cứu quy trình sản xuất trà Thạch Châu túi lọc qui mô phòng thí nghiệm” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Nguyễn Thị Minh Thư; do TS Đặng Thị Thanh Quyên hướng dẫn

Đề tài 02: “Nghiên cứu sản xuất sữa chua đậu nành bổ sung bột trà Thạch Châu” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo; do TS. Đỗ Thị Kim Loan hướng dẫn.

Đề tài 03: “Nguyên cứu quy trình sản xuất bánh cookie bổ sung bột lá tía tô” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Vũ Nguyễn Ngọc Anh; do ThS. Lê Minh Châu hướng dẫn.

Đề tài 04: “Nguyên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ dịch chiết lá tía tô – quả la hán” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Đặng Vũ Hương Giang; do ThS. Lê Văn Kiên và TS. Nguyễn Thị Mai Hương hướng dẫn.

Đề tài 05: “Nguyên cứu sản xuất bánh mì bổ sung bã đậu nành” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Phan Minh Hà; do ThS. Mai Thị Vân Anh và TS. Nguyễn Thị Hiền hướng dẫn.

Đề tài 06: “Nguyên cứu quy trình sản xuất jelly hỗn hợp xoài – trân châu” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Trần Ngọc Ánh; do ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh hướng dẫn.

Đề tài 07: “Nguyên cứu quy trình sản xuất bánh bông lan quy mô phòng thí nghiệm có bổ sung nước ép từ quả dứa” – chủ nhiệm đề tài là sinh viên Cao Đức Duy; do ThS. Vũ Thị Thu Hà hướng dẫn.

Tại các tiểu ban, sau khi nghe phần trình bày tóm tắt nội dung thực hiện và kết quả đạt được của các nhóm sinh viên, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cho các đề tài, những vấn đề đạt và chưa đạt cũng như cách hoàn thiện tốt hơn.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, các tiểu ban đánh giá nhất trí nghiệm thu kết quả của 07 đề tài NCKH của sinh viên. Trong đó có 02 đề tài đạt loại Xuất sắc, 04 đề tài đạt loại Tốt và 01 đề tài đạt loại Khá.

Việc phát huy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cho thấy khoa Công nghệ Thực phẩm đang bám sát thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường cũng như góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong dạy và học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong tương lai

Dưới đây là một số hình ảnh của các nhóm trong buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2023 - 2024: